Над милион българи в активна възраст обмислят да емигрират

Тово сочат данните от проуч