Приключиха тестовете на новото ядрено гориво за АЕЦ в Унгария и Финландия

Модифицираните касети за ВВЕР-440