„Лозенец“ се сбогува с трамвай №6, пускат тролей вместо