Кино Програма - inews.bg

Кино програма

Cine Grand SRM - София

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 10:00, 10:30, 11:45, 12:45, 14:20, 15:15, 17:00, 17:45, 19:15, 21:45
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 10:05, 12:00, 14:00, 16:00, 16:45
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 10:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:30
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:15, 15:45
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:15, 11:40, 13:45, 14:15, 16:15, 17:15, 19:00, 20:15, 21:15
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 19:45, 22:00

Cine Grand - София

Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 10:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 10:15, 11:15, 12:10, 13:45, 16:00, 18:15, 20:45
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:30, 23:30
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:30, 15:00, 16:45, 17:40, 19:00, 20:00, 22:20
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 14:15, 18:45

Еurocinema - София

Пук (2015)
2 понеделник (май), 10:15
Робинзон Крузo (2016)
2 понеделник (май), 10:30
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 14:45, 19:30
Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син (2015)
2 понеделник (май), 18:15

Арена - Велико Търново - Велико Търново

Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 12:30, 16:00, 19:00, 22:00

Сinema City - София

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:00, 13:10, 15:00, 17:10, 19:10
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 12:20, 13:20, 15:30, 17:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:40, 13:50, 14:40, 16:00, 16:50, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10
Барби: Специален отряд (2016)
2 понеделник (май), 11:45
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:50, 12:50, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20, 22:20
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:00, 14:50, 15:50, 17:40, 18:40, 20:30, 21:30
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 13:30, 15:40, 18:00, 20:10, 22:15
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 17:40, 19:40, 21:40
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 19:10

IMAX - София

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 14:00, 16:50, 19:40, 22:30

Арена Младост зала IMAX - София

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00

Кинополис Габрово - Габрово

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 15:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 13:00, 16:50
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 18:50, 21:00

Cinema City Paradise - София

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 13:20, 14:10, 17:30, 18:20
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:30, 13:50, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:40
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:40, 12:40, 14:00, 15:00, 16:20, 17:20, 18:40, 19:45, 21:00, 22:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:50, 12:50, 13:30, 15:40, 16:30, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 22:10
Барби: Специален отряд (2016)
2 понеделник (май), 13:10
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 13:55, 16:00, 18:10, 20:15, 22:20
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 18:15, 20:10
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 19:50
Агент полуинтелигент (2016)
2 понеделник (май), 22:15

Cinema City - Бургас - Бургас

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:10, 14:10, 16:30, 18:10
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:10, 14:15, 15:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:50
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 13:00, 14:00, 15:50, 16:50, 18:40, 19:40, 21:30, 22:30
Барби: Специален отряд (2016)
2 понеделник (май), 11:20
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 20:20, 21:20
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:15, 15:30, 17:40
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 14:00, 18:10, 20:15, 22:20
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 17:20, 21:40
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 19:50

Кино Арена - Смолян

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 18:30
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:15, 20:45
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 16:10

Арена Запад - София

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 18:40, 21:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 13:20, 14:15, 15:45, 16:40, 18:20, 19:30, 20:45, 22:20
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 12:40, 14:30, 15:10, 16:50, 17:30, 19:10, 19:50, 21:30, 22:10
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 12:10, 14:20, 16:45, 19:10, 21:30
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 12:30, 21:20
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 13:15, 15:30, 17:40, 19:50, 22:15

Сinema City - Пловдив - Пловдив

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:10, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:50, 19:50, 21:00, 22:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 12:10, 13:00, 14:00, 15:50, 16:50, 18:40, 19:40, 21:30, 22:30
Барби: Специален отряд (2016)
2 понеделник (май), 11:20
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00, 21:20, 22:20
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 12:10, 13:50, 15:10, 18:00
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 15:20, 17:40, 19:45, 21:50
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 17:30
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 19:30, 21:40

CINELUX - Видин

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 14:40
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:50
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 18:40
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 20:50

Кино Арена Гранд МОЛ Варна - Варна

Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:20, 15:40
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30, 23:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:30, 12:40, 13:50, 15:00, 16:20, 17:20, 18:40, 19:45, 21:00, 22:10
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 14:15, 16:40, 19:00, 21:20
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 12:10, 14:45, 17:10, 19:30, 22:00
Наръчник за необвързани (2016)
2 понеделник (май), 18:00, 20:20

Арена - МОЛ Стара Загора - Стара Загора

Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:20, 13:45, 16:15, 18:30, 20:45
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:50, 14:15
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:20, 15:40, 18:00, 20:20

Cinema City Paradise зала 4DX - София

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 14:00, 16:50, 19:40, 22:30

Арена Deluxe BulgariaMall - София

Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:10
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:40, 12:40, 14:00, 15:00, 16:20, 17:20, 18:45, 19:45, 21:10
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 16:45, 17:50, 19:20, 20:10, 21:45, 22:30

Арена Младост - София

Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:10
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:20, 12:15, 13:45, 14:40, 16:10, 17:00, 18:30, 19:20, 20:50, 21:40
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 12:00, 14:10, 16:20, 18:40, 21:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:20, 13:20, 14:45, 15:45, 17:10, 18:10, 19:40, 20:40, 22:15
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 13:00, 17:45, 20:10
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 21:45

Кино Арена Панорама Плевен - Плевен

Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:15
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 14:30, 17:00, 19:20, 21:40
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:00, 16:00, 19:00, 22:00
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 15:40

Арена The Mall - София

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:20, 12:30, 13:50, 14:50, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30, 21:00, 21:50
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 11:45, 13:10
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 12:10, 17:00, 19:10, 21:30
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 12:30, 14:40, 16:40, 18:45
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:45, 14:10, 15:15, 16:30, 17:45, 19:20, 20:10, 21:40, 22:30

Кино Арена - МОЛ Варна - Варна

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 11:30, 12:15, 14:00, 14:40, 16:20, 17:10, 18:40, 19:30, 21:00, 21:45
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 11:45, 14:30, 17:20, 19:45, 22:10
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 14:20, 16:45, 19:10, 21:30
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 12:30, 14:50, 17:00, 19:15
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:00, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00

3D cinema КИНО - Пазарджик - Пазарджик

Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 12:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:45, 18:30, 21:15
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 16:30

Кино ECCOPLEXX - Пловдив

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:30, 21:30
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 12:30, 14:30, 16:30
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 13:30
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 15:30, 17:30, 20:00, 22:00
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 20:30

Фейсис - Пловдив

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 15:00, 18:15, 21:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 16:00, 20:00

КИНО Cinemagic - Търговище

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 12:00
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 14:00
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 16:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 18:00
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 20:10

Сinema City - Стара Загора - Стара Загора

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:00, 13:50, 15:50, 16:40, 18:40, 19:30, 21:30, 22:20
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 13:20, 15:30, 17:40, 18:20, 19:50, 20:30
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 14:00, 16:20, 18:00
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 14:10
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 14:20, 16:45, 19:00, 21:20
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 15:15, 20:00, 22:10
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 17:20

Кино Метропол - Враца

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 13:30, 21:10
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 16:00
Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 17:30
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 19:20

Cinema City - Русе - Русе

Книга за джунглатa (2016)
2 понеделник (май), 14:00, 14:50, 17:00, 18:20, 19:10, 20:30
Ратчет и Кланк (2016)
2 понеделник (май), 14:10, 16:20, 18:10
Зоотрополис (2016)
2 понеделник (май), 14:20, 16:50
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 15:00
Ловецът: Ледената война (2016)
2 понеделник (май), 15:15, 16:30, 17:30, 18:50, 19:50, 21:10, 22:10
Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 15:40, 16:40, 18:30, 19:30, 21:20, 22:20
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 15:40, 17:50, 20:10, 22:15
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 20:00, 22:00

Кино G8 Cinema - София

Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син (2015)
2 понеделник (май), 14:30
Робинзон Крузo (2016)
2 понеделник (май), 14:45
Моята голяма луда гръцка сватба 2 (2016)
2 понеделник (май), 16:15
Каръци (2015)
2 понеделник (май), 17:45
Война на дронове (2015)
2 понеделник (май), 19:30

Кино Арена Централ Мол Плевен - Плевен

Първият отмъстител: Войната на героите (2016)
2 понеделник (май), 15:15, 18:15, 21:15

Фестивален и конгресен център - Варна

Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син (2015)
2 понеделник (май), 18:00
Зодия Телец
21 април – 21 май

Заложили сте много по реализацията на свое начинание, за да се откажете и разколебаете по пътя. Няма да позволите и на другите да ви въздействат, изразявайки съмненията...

ТВ програма

Кино

Специални оферти
Реклама от 3Bay
"В Средна гора среден път няма!" - това е истината за Априлското въстание Панагюрци се поклониха пред героите на Великата епопея... "Какви мъже! Корави и сурови! За икони не стават, но България им свива ореоли и нощем им бродира знамена“
Валидни за 29.04.2016
 1 USD = 1.72198 BGN  100 JPY = 1.59218 BGN  1 GBP = 2.51269 BGN  1 CHF = 1.78224 BGN

Анкета

"В Средна гора среден път няма!" - това е истината за Априлското въстание Панагюрци се поклониха пред героите на Великата епопея... "Какви мъже! Корави и сурови! За икони не стават, но България им свива ореоли и нощем им бродира знамена“