Какво постигнахме по време европредседателството в социалната сфера

Няколко директиви, регламенти и решения оставят следа в ЕС през последните 6 месеца

по статията работи: iNews.bg | 04.07.2018 | 11:00
Какво постигнахме по време европредседателството в социалната сфера
Пламен Стоименов/МБПСЕС

В рамките на българското председателство бяха проведени две формални заседания на Съвета на ЕС във формат "Заетост и социална политика" (Съвет EPSCO, на 15 март в Брюксел и 21 юни в Люксембург), едно неформално заседание на министрите по заетостта и социалната политика (17-18 април в София) и Трипартитната социална среща на върха за растеж и заетост (21 март 2018 г. в Брюксел). Под ръководството на нашето председателство бяха проведени 50 заседания на Работната група "Социални въпроси", която е подготвителният орган на Съветa EPSCO, както и 16 технически срещи за подготовка на триалози. Бяха организирани 23 събития, сред които и 4 конференции на високо ниво, проведени в София, Пловдив и Варна. В събитията участваха над 2350 души, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Директива за командироване на работници

Един от най-големите успехи на българското председателство е постигането на споразумение между Съвета и Парламента и окончателно приемане на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. С приемането на законодателното предложение се гарантират по-справедливи условия на труд за командированите работници. Чрез ревизирането на директивата се въведе принципа "Равно заплащане за равен труд", справедлива конкуренция между предприятията, които командироват работници и местните предприятия. Промените внасят по-голяма яснота на законодателството на ЕС за командироване на работници. Според новите разпоредби командированите работници ще получават еднакво заплащане за една и съща работа с местните си колеги.

ЕП прие позицията на Съвета за клауза за изключение, която предвижда, че ревизираната директива за командироване на работници няма да се прилага за сектора на международния транспорт до влизане в сила на специалното секторно законодателство, което ще уреди условията и реда за прилагане на директивата за този специфичен сектор. За срок от 12 месеца, с възможност за удължаване до 18 месеца, ще се прилагат условията на труд, предвидени в директивата. След този срок ще се прилага изцяло трудовото законодателство на приемащата държава.

Директива за равновесието между професионалния и личния живот

По време на заседанието на Съвета EPSCO на 21 юни в Люксембург беше постигнат Общ подход по Директивата за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Общата цел е да се подобри достъпът до схемите за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуските и гъвкавите схеми на работа, както и да се увеличи използването на отпуските по семейни причини от мъжете, като по този начин се подпомага участието на жените на пазара на труда. Приемането на директивата ще доведе до укрепване на съществуващите минимални стандарти за родителски отпуск, ще се въведат нови минимални стандарти за отпуск по бащинство и за отпуск за лица, полагащи грижи за членовете на семейството, които не могат да се обслужват сами.

Директива за прозрачни и предвидими условия на труд

Проектът на Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд беше публикуван на 21 декември 2017 г. и беше договорен в Съвета за рекордно кратко време в рамките на Българското председателство. С приемането на директивата ще се подобри информираността на работниците за техните трудови права и ще се въведат по-прозрачни и предвидими условия на труд, в частност за работниците, заети в новите предимно нетипични форми на заетост, като договори за 0 часа, работа на повикване, работа на платформи и други. Предложението въвежда и нови материални права за работниците и служителите, като максимална продължителност на сроковете за изпитване, преход към друга заетост, паралелна заетост и други.

Регламент за координация на системите за социална сигурност

В рамките на българското председателство беше постигнат общ подход за промени в Регламент за координация на системите за социална сигурност на страните членки. Целта на предложението е да се продължи процесът на модернизиране на законодателството на ЕС в областта на координацията на системите за социална сигурност чрез допълнително улесняване на упражняването на правата на гражданите и чрез гарантиране на правна яснота, справедливо разпределение на финансовата и административна тежест между държавите членки. Промените са насочени към подобряване на достъпа на икономически неактивните граждани до социалноосигурителни обезщетения, обезщетения за дългосрочни грижи, обезщетения за безработица и семейни обезщетения. С приемането на регламента ще се насърчи свободното движение н работници в ЕС.

Когато пограничен работник е работил по-малко от три месеца в държавата членка по последна заетост, обезщетението ще се предоставя от държавата членка по пребиваване без възможност за възстановяване на обезщетението от държавата членка по последна заетост. Ако е работило повече от три месеца, обезщетението се предоставя от държавата членка по последна заетост.

По време на българското председателство се постигна значителен напредък в преговорите с Европейския парламент и ЕК по Европейския акт за достъпност. Изпълнението на законодателното предложение ще подобри функциониране на вътрешния пазар чрез осигуряване на свободното движение на продукти и услуги достъпни за хора с увреждания.

В рамките на българското председателство Съветът на ЕС прие още:

Препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (март 2018 г.)

Политическо споразумение по Насоките по заетостта (юни 2018 г.)

Стартиране и значителен напредък по преговорите с Европейския парламент и ЕК по втори пакет относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа и Регламентите за трите агенции (Eurofound, EU-OSHA, Cedefop)

Заключения за Бъдещето на труда, подход основан на жизнения цикъл;

Заключения за ранното детско развитие;

Заключения за свободното движение на работници;

Заключенията за Годишния доклад за растежа и Съвместния доклад по заетостта;

Съвместния доклад по заетостта

Доклади за напредъка по Директива за равното третиране и Регламента за създаване на Европейски орган по труда.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

 • Сега Музика, музика
 • 14:00 Африка експрес
 • 15:35 Камъкът на страха
 • 16:05 Б.Т.Р. от кота - 4
 • 16:30 Сграда на годината 2020 церемония...
 • 18:00 Домът на вярата
 • 18:30 Джоузеф иска да ходи
 • 18:45 Спорт ТОТО
 • Сега "Дийн"
 • 15:00 "Светъл ум"
 • 17:00 "120 минути"
 • 19:00 bTV Новините
 • 19:30 bTV Репортерите
 • 20:00 "Невъзможно бягство"
 • 22:20 "Папараци
 • 23:20 "Разобличен"
 • Сега Музата на артиста
 • 14:15 Една заскрежена любов
 • 16:00 Неделята на NOVA
 • 19:00 Новините на NOVA
 • 19:20 Темата на NOVA
 • 20:00 БСП - Бесни Страшни Пенсии
 • 22:10 Съюзени
 • 00:30 Вечерята
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета