Пред пленума Жаблянов обяснил, че заседанието на ПАСЕ не било толкова важно, а суспендирането на правата на руската делегация в ПАСЕ няма общо със санкциите наложени от други органи, където той единствен е гласувал против.

И обяснил, че си останал в София, защото се водели проверки за имуществото му и органите го помолили да е на разположение. Не са успели да изпратят заместници, защото НАП, ВКП и КОНПИ са поискали да е на разположение след срока за замяна.