Пожарникарите: Промените в закона застрашават живота и на нас, и на хората

Намалят ли екипа до двама души, няма кой да подава вода на хората в пламъците, казва синдикатът

по статията работи: iNews.bg | 15.11.2017 | 15:04

Промените в закона за МВР, които предвиждат в населени места с население до 5000 души да се гасят пожари в екипи и по двама души, заплашват живота и здравето както на огнеборците, така и на гражданите. Това гласи отворено писмо на синдикат "Огнеборец" към КНСБ до медиите, държавните институции и парламента. Досегашната норма предвиждаше това да става с трима души в екип, независимо от броя на населението и типа населено място.

"Притеснително е, че ръководствата на МВР и на ГДПБЗН, променят мнението си. До вчера се поддържаше приетата през 2015 г. норма за трима пожарникари в екип, която влезе в сила от 1 август 2017г., а днес вече се приема, че екипът може да е от двама. Какво се промени, за да се взема такова решение!? Ако от МВР не могат да отговорят на този въпрос, то да отговорят на обратния въпрос – с какви мотиви е прието решението за трима в екип и защо сега се променя", питат пожарникарите.

Според тях екипът не може да зависи от броя на населението, защото къщите горят по един и същи начин в малките и в големите населени места. Действията са по-ефективни, когато служителите са трима, защото единият – водачът на пожарната, не влиза в горящата сграда, тъй като има задължения да обслужва специален автомобил – подаване на вода, водоснабдяване и т.н. Ако са двама, единият от които шофьор, остава само един, който трябва да спасява хората и имуществото им, твърдят огнеборците.

Според тях сам пожарникар трудно би могъл да изнесе от горящата сграда пострадал, което е най-важното в първия момент на пристигането на мястото на произшествието. Отделно от това, за да работи един спасител с въздушно дихателен апарат са необходими минимум двама, съгласно утвърден норматив. Влизането в горяща сграда е недопустимо да се прави от един пожарникар. Ако самият той пострада, трябва някой да го спаси, твърдят от синдикат "Огнеборец". И допълват, че в малките населени места няма пожарни служби и пристигането се забавя.

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец” категорично се противопоставя на това предложение за изключение от общото правило, и настоява всички екипи, извършващи пожарогасителна и спасителна дейност, независимо от броя на жителите в населените места, които обслужват, да се състои от минимум трима служители.

Не сме съгласни да се пренебрегва сигурността на пожарникарите и спасителите, обслужващи малките населени места, имайки предвид, че точно там се отработват едни от най-тежките произшествия. Не приемаме за аргумент мотива "предприемане на първоначални действия, незастрашаващи безопасността на екипите до пристигането на помощ”, което означава, че пожарникарите или спасителите пристигнали на място на пожара, не трябва да извършват евакуация, гасителни и спасителни действия до пристигането на друг екип, от друга служба на разстояние от десетки километри. Това ще коства големи материални загуби, а понякога дори и човешки живот, предупреждават от синдиката.

Ето и текста на цялото писмо на пожарникарския синдикат, разпратено до медиите:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С недоумение научаваме, че на 09.11.2017 година на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01- 13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., е внесено и прието предложение за изменения и допълнения на горе цитирания законопроект, с което се предвижда "в населени места с население до 5000 души се допуска осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности в екипи от двама служители”. С тази промяна законово се утвърждава досегашното положение.

Притеснително е, че ръководствата на МВР и на ГДПБЗН, променят мнението си като до вчера се поддържаше приетата през 2015г. норма за трима пожарникари в екип, която влезе в сила от 01.VIII.2017г., а днес вече се приема, че екипът може да е от двама. Какво се промени, за да се взема такова решение!?

Ако от МВР не могат да отговорят на този въпрос, то да отговорят на обратния въпрос – с какви мотиви е прието решението за трима в екип и защо сега се променя!? Както сме против закриването на служби, като тези в Брусарци, Пампорово, Боровец и други, така сме против и промяна на норматива за трима пожарникари в екип!

Екипът от пожарникари не зависи от броя на населението, защото:

1. Горенето на една къща е еднакво и в големия град и в най-отдалеченото населено място.… Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

2. При трима пожарникари действията им са по-ефективни, отколкото когато са двама. Тактиката за гасенето на пожари е, че един от пожарникарите в екипа (водача на специален автомобил) не влиза в горящата сграда, тъй като има задължения да обслужва специален автомобил – подаване на вода, водоснабдяване и т.н. В такъв случай, при двама пожарникари(от които единият е шофьор), остава само един, който трябва да спасява хората и имуществото, да гаси огъня, да защитава съседните сгради и т.н. … Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

3. Екипът трябва да е от трима, за да се осигури безопасност на самите пожарникари.… Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

4. Сам пожарникар трудно би могъл да изнесе от горящата сграда пострадал, което е най-важното в първия момент на пристигането на мястото на произшествието. … Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

5. За да работи един пожарникар с въздушно дихателен апарат са необходими минимум двама, съгласно утвърден норматив. Влизането в горяща сграда е недопустимо да се прави от един пожарникар.Ако самият той пострада, трябва някой него да го спаси.… Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

6. Колкото повече пожарникари пристигнат на мястото на пожар в първия момент, толкова по-ефективни ще са действията им, и толкова по-малки ще са загубите. Трябва да се има в предвид, че малките населени места нямат пожарни служби и пристигането се забавя. Като пристигнат по-късно и са по-малко пожарникарите, ефективността е още по-ниска. … Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!!

7.Населени места с население до 5000 души не са застраховани по никакъв начин от възникването на природни бедствия, пътно-транспортни произшествия и тежки промишлени аварии /примерите за това са хиляди/.… Поради това, броят на пожарникарите не може да е функция от броя на населението!!! Нима на служителите на ГДПБЗН, обслужващи населени места до 5000 жители, работодателят не трябва да осигури безопасни условия на труд? Нима живущите в населени места с до 5000 жители нямат право на ефективна помощ?

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец” категорично се противопоставя на това предложение за изключение от общото правило, и настоява всички екипи, извършващи пожарогасителна и спасителна дейност, независимо от броя на жителите в населените места, които обслужват, да се състои от минимум трима служители.

Не сме съгласни да се пренебрегва сигурността на пожарникарите и спасителите, обслужващи малките населени места, имайки предвид, че точно там се отработват едни от най-тежките произшествия. Не приемаме за аргумент мотива "предприемане на първоначални действия, незастрашаващи безопасността на екипите до пристигането на помощ”, което означава, че пожарникарите или спасителите пристигнали на място на пожара, не трябва да извършват евакуация, гасителни и спасителни действия до пристигането на друг екип, от друга служба на разстояние от десетки километри. Това ще коства големи материални загуби, а понякога дори и човешки живот.

УС на НСПС "Огнеборец”

Междувременно правителството одобри одобри промени в две наредби, с които се доразвива и прецизира нормативната уредба за дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия. В Наредбата за реда за създаване и организиране на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях се регламентира възможност, освен общините, и юридическите лица да създават доброволни формирования за своя сметка. В тези случаи юридическите лица ще определят структурата, реда за организиране дейността на доброволното формирование, негови ръководител и заместник-ръководител, ще осъществяват подбора на кандидатите, обучението им, застраховката и екипировката на доброволците. Аналогично на случаите с доброволните формирования, създадени от кметовете на общини, териториалните органи на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, ще подпомагат процеса на обучение на доброволците към юридическите лица.

Отпада изискването при кандидатстване да бъде прилагано съгласие на работодателя, тъй като то представлява ограничение за желаещите да станат доброволци. Предвижда се кметът да уведомява работодателя, че негов служител е доброволец към общината, след регистрирането му. Създава се също възможност по писмено мотивирано предложение от ръководителя на доброволното формирование до кмета да се прекратява членството на доброволци, като бъдат посочени мотиви за това.

На по-малките общини – с население до 20 000 души, се дават три възможности за осигуряване на доброволно формирование – пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. Целта на тази промяна е да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса.

По отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от регистриране на доброволеца, в който той да премине първоначален основен курс. Дава се възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение по утвърден план и програма за професия "Спасител". Включва се текст, с който се позволява сградите на ГДПБЗН да се ползват безвъзмездно от доброволците при обучението им.

В приложение към Наредбата е даден примерен вариант на план за взаимодействие, с който се цели създаването на предварителна организация за участието на доброволци в дейности. Правна регламентация получава взаимодействието и координацията между кметовете на общините при използването на доброволни формирования от една община в друга. В тази, както и в другата изменена от правителството наредба – за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, се урежда правото на доброволеца за здравно и социално осигуряване, както и за осигуряване за рискове, като осигурителните вноски ще се внасят от кмета за сметка на държавния бюджет.

Във втората наредба се прецизират също текстовете за продължителността на участие на доброволци в обучение или дейности. Вместо в дни, те ще се изчисляват в часове, тъй като в повечето случаи участието на доброволците, респективно изплащаното им възнаграждение, се отчитат в часове. Като приложение към наредбата се въвежда примерна заповед на кмета на община при възникване на събитие, което изисква участие на доброволци. Целта е уеднаквяване на практиката в страната.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

ТВ програма

Кино

 • Сега Телепазарен прозорец
 • 13:00 Последният печели...
 • 14:00 Законът на Дойл тв филм /10 епизод/...
 • 14:45 Телепазарен прозорец
 • 15:00 Малкото извънземно детски тв филм...
 • 15:15 Мън Уа 13-сериен анимационен филм...
 • 15:30 Мили Бате!...Писма на един дакел...
 • 15:45 Телепазарен прозорец
 • Сега "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
 • 13:30 "Навсякъде ти"
 • 15:00 Премиера: "Истинска любов"
 • 16:00 Премиера: "Лекар в планината"
 • 17:00 bTV Новините
 • 17:30 "Лице в лице"
 • 18:00 Премиера: "Малки убийства"
 • 19:00 bTV Новините
 • Сега Госпожа Фазилет и нейните дъщери
 • 13:30 Остани с мен (премиера)
 • 15:00 Черна роза (премиера)
 • 16:00 Новините на NOVA
 • 16:10 Пресечна точка
 • 17:00 Намери ме (премиера)
 • 18:00 Семейни войни
 • 19:00 Новините на NOVA
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета