Бъдещето на IT сектора е в облаците, публичността и дигиталните фирми

Работодателите търсят персонал въпреки кризата

по статията работи: Георги Велев | 05.11.2013 | 21:51

Световната икономика ще се развива, като едновременно с това ще се търсят повече възможности за дигитална свръзаност между различните предприятия и институции. В този смисъл бъдещето принадлежи на дигиталните предприятия. Това обясни проф. Румен Николов, завеждащ катедра "Компютърни технологии" в УНИБИТ. Той припомни, че само в Европа в момента има недостиг от над 1 милион компютърни специалисти.

С развитието на облачните услуги се отварят възможности за нови бизнес начинания. В момента Европейският съюз инвестира значителни средства в развитието на комуникационната си инфраструктура. Някои от страните членки дори са започнали да "отварят" публичните си данни, като в случая не става въпрос само за дигитализиране на библиотеки и музеи. Това също е част от бъдещето при облачните ICT услуги. Идеята е хората, бизнесът и учените да имат достъп до всички изследвания по дадена тема, а не курсови и дипломни работи да стоят скрити в чекмеджетата, обясни Николов.

Държавната администрация в редица еворпейски държави - Великобритания, Дания, Холандия, например, също става все по-публична и предлага повече информация чрез интернет. Занапред базите с данни ще са новият нефт и те ще са най-ценната стока, изрази се метафорично Николов. Според него страната ни не бива да изостава от тази тенденция и трябва да полагат целенасочени усилия в тази посока. За да се случи всичко това у нас , обаче, трябва да има ефективно работещо електронно правителство, припомни Бисер Иванов, член на управителния съвет на  Българската асоциация на софтуерната индустрия БАСКОМ.

Живи лаборатории

Според Николов,  в бъдеще се очаква да се промени структурата при изграждането на иновациите и подобряването на научната развойна дейност. Идеята е хората да могат по-добре да се включат в разработването на даден продукт или услуга, които да целят определена полза за тях. Сега често се случва да има гениални идеи за разработки, но те да нямат никакво практическо приложение, припомниха специалистите.

Заради тази цел в Европа са създадени над 300 живи лаборатории (living labs). На тези места хора и учени могат да обменят идеи и да помогнат при експериментирането и разработката на нови мобилни технологии или устройства.

Тенденцията занапред е все повече да се обединява интернет свързаността и умните градове. Тук става въпрос за съзадаване на интелигентни мрежи за енергоспестяване, транспортни мрежи и редица телекомуникационни услуги, чрез които да се подобри качеството на живот на гражданите. Вече се създават приложения за телефони и таблети, чрез които хората да споделят автомобилите си или пък по-лесно да открият стоянка със свободни колела за придвиждане.

Николов похвали и две бизнес ICT организации у нас. Според него дружесвтата Еleven и Launchhub вече излизат на световно ниво и финансират дигиталното предприемачество.

За да се продължи напредъкът на страната ни в IT сектора обаче, е необходимо и държавата да спомогне неговото развитие. Според специалиста, над 80% от българските експерти с докторска степен вече са напуснали страната. Това изтичане на мозъци трябва да спре и специалистите в IT сектора у нас трябва да се задържат тук.

Прогрес в това отношение може да се постигне чрез изграждането на технологични паркови, където ще може бизнесът и научните среди да обменят мнения и да правят съвместни разработки. Засега в България има само инициативи за предстоящо създаване на такива инкубатори на иновации, докато съседна Румъния например изгради над десет подобни технологични парка. Това пречи на страната ни да запази лидерските си позиции в IT сектора, както и да подобри научната си дейност, обясни Николов обясни пред econ.bg.

ИТ индустрията в цифри

ИТ индустрията в ЕС през 2012 г. отбелязва ръст от около 6% спрямо 2011 г. Според експертни проучвания, очакванията на 43% от най-големите софтуерни компании в Европа за 2013 г. са за ръст на приходите между 5% и 15%. Други 43% от компаниите очакват ръст между 1% и 5% за 2013 г. Европейският софтуерен пазар ще се увеличи с 3% през 2013 г.

Професиите в сферата на ИКТ - програмисти, проектни мениджъри в ИТ, специалисти по обработка на данни, са на второ място по дефицит на кадри в Европа за 2012 г. Преди тях са само медицинските професии – сестри, фармацевти, лекари. След тях са инженерите, търговските представители и счетоводителите.

В ЕС се очертава ясна тенденция за намаляване на броя на завършилите висше образование в областта на компютърните технологии, както като абсолютен брой, така и като относителен дял спрямо всички завършили висше образование. През 2011 г. в сферата на компютърните технологии са завършили около 128 000 студенти, което е съизмеримо с броя на завършилите през 2003 г. Според ЕК броят на хората, които ще се пенсионират в сектора на ИКТ, ще нарасне от около 90 000 души годишно през 2012 г. до около 120 000 души годишно през 2015 г. – увеличение с около една трета.

Според Cedefop (Европейския център за развитие на професионалното обучение) търсенето на специалисти, занимаващи си с компютърни технологии на ниво ЕС, ще расте по-бързо от всички останали професии – очакванията са за ръст на броя на заетите от около 13% през 2020 г. спрямо нивата от 2010 г. (средният очакван ръст за всички други професии за същия период е 3%). Според последните данни на ЕК в сферата на компютърните технологии всяка година се откриват над 100 000 нови работни места.

При запазване на настоящите темпове на развитие очакванията на ЕК са за около 900 000 незаети работни места в ИКТ сектора на Европа през 2015 г., като около 300 000 от тях ще бъдат в сферата на компютърните технологии.

Общоевропейските тенденции не подминават и България. ИТ секторът е от малкото  индустрии у нас, останали почти незасегнати от икономическата криза. Той се представя отлично във всички ключови аспекти и има значителен потенциал за иновации и експортно-ориентиран растеж.

Общият брой заети в сектора е едва 1% от общия брой заети лица в България. Въпреки това той генерира 3% от БВП на страната, което е показател за високата добавена стойност в този отрасъл. Сред значимите компании в бранша започват да се нареждат не само чуждестранни аутсорсинг компании, но и местни представители със своите иновативни продукти и успешни бизнес модели, което говори за изкачване на местния ИТ бизнес по веригата на добавената стойност.

Въпреки икономическата криза през последните години работодателите в ИТ сектора продължават да наемат персонал, като, според данните на НСИ, средното месечно възнаграждение в бранша се повишава с близо 36% за последните четири години.

Прогнози на БАСКОМ сочат, че при среден растеж от 10% годишно и при запазване на сегашните темпове без съществени реформи, след 10 години делът на софтуерната индустрия ще достигне 1,7 млн. лв. и ще генерира 1,8 % от БВП на страната. При образователна реформа и повече софтуерни специалисти, софтуерната индустрия може да удвои размера си до около 3,7 млн. лв. или 3.8% от БВП. Само при това условие този бранш може да стане структуроопределящ за страната ни, допълват от БСК.

Търсят се ИТ специалисти

От анализа става ясно, че се намалява делът на младите, които навлизат в ИТ сектора. Причините за това са демографските процеси, нееднакво добрата информираност на младите хора за възможностите, които предлага индустрията и намаляващият интерес към точните науки. Според БСК се увеличават хората, завършили средно и висше образование у нас, но в същото време наши специалисти, завършили в чужбина, успяват два пъти по-бързо да се обучават за работата, която се изисква от тях. По данни на НОИ около 40 000 души работят в IT сектора у нас. Това са основно хората между 25 и 35 години, като делът на заетите под 34 г. за изминалата година е близо 65%.

Браншът работи интензивно за привличането на млади кадри. Целева група са най-вече студенти във 2-3 курс, като компаниите инвестират в тяхното практическо обучение и професионално развитие, уточняват от Българската асоциация на софтуерната индустрия БАСКОМ.

Основната част от IT специалистите у нас са заети в столицата, като минимална част от експертите работят във Варна и Пловдив. През 2012 г. програмистите на софтуерни приложения заемат една четвърт от позициите в ИТ сектора, следвани от системните администратори (7.7%), аналитици по компютърни комуникации (7%) и разработчиците на софтуер (5.6%). Изискваното образование за приложните програмисти е висше, като образователно-квалификационна степен "бакалавър” и опит от 1-2 години в областта на информационните технологии е достатъчна за започване на работа на тази позиция, припомнят в анализа си от БСК. Според бизнеса, нуждата от специалисти ще се удвои в следващите 2-3 години.

В средносрочен и дългосрочен план се очакват следните професии в областта на ИТ да предизвикват все по-голям интерес на пазара на труда: Android Developer; iOS Developer; Mobile Developer; Cloud Developer; Cloud System Engineerr; Platform Engineer; Applications System Engineer; BI Data Architect, SaaS Administrator; BI Operations Administrator; Cloud Security Architect и  Cloud Security Administrator, става ясно от анализа на БАСКОМ. Поради бързото разпространение на мобилните устройства и огромното търсене на нови и иновативни приложения, се увеличава и нуждата от разработчици на мобилни приложения, като дефицитни са специалностите iOS и Android. Трудно се намират и професионалисти, свързани с дигиталните разновидности на традиционния маркетинг - Google Ads specialist, SEO, SEM, Community manager, специалист социални медии, дигитален продуцент, както и професии като специалист по ползваемост и дизайнер на игри.

За да се преодолее по-лесно този дефицит на кадри в сектора от IT организацията предлагат в образователната система да се въведат повече часове за подобни специалности. Трябва задължително да се увеличи и броят на приеманите ученици и студенти с професия "програмист", допълват още от БСК.

Според БАСКОМ друг важен пробрем е квалификацията на учителите, която като цяло не отговаря на нуждите на обществото и на бизнеса. Необходимо е да се работи за допълнителнаа квалификация на преподавателите, въпреки че този сегмент от обучението е изключително динамичен и се развива с дни и месеци.

Има и успешни практики

След дълги проучвания и съвети от международни специалисти в момента Техническият университет се опитва да бъде "в крак с времето" по отношение на развитие на бранша. Чуждите експерти са обяснили, че страната ни е много добре в научните изследвания. В същото време обаче ние нямаме идея как можем да приложим тези иновации в реалната среда, призна доц. д-р Иван Евгениев от Техническия университет.

По думите му, те първи започват работата по внедряване на научните разработки и иновативните продукти. В университета са създали уникална телеметрична система за следене на високорискови пациенти. Чрез нея може от разстояние да се следят хора и да се получават данни от електрокардиограф. За да работи системата, е нужно да има поне минимално покритие на GSM сигнал в населеното място, защото чрез него се предават данните до медиците, обясни Евгениев. В момента услугата е предложена на трите мобилни оператора у нас, като се очаква да се намери вариант за нейното внедряване.

Полезна за докторите ще е и програмата за цифрово архивиране на рентгенови снимки. Сега това става много трудно, а и самите стари плаки не са удобни за обработване и складиране. Чрез софтуера се очаква тези проблеми да бъдат разрешени. Прогнозите са, че първите подобни платформи за архивиране ще заработят след Нова година.

Техническият университет работи и върху софтуер за разпознаване и проследяване на лица на обществени места. Приложението му досега бе ограничено само за специализираните служби, но за в бъдеще ще се използва повече и за граждански цели, обясни доцентът.

От висшето училище вече са успели да внедрят две системи за управление на системите на градския транспорт и на железопътния трафик. Подобни интелигентни мрежи се разработват на много места в Европа и на някои места вече се вижда ефектът от подобен умен транспорт.

Очерталата се тенденция за глад за специалисти в интернет услугите няма да бъде преодоляна в скоро време нито у нас, нито в Европа. Но, за разлика от други държави в ЕС, които полагат целенасочени усилия за привличане на квалифицирани специалисти и обучаване на местни, държавата у нас формално нареди IT сектора сред приоритетите си в  различни стратегии и планове, но реално не се ангажира по никакъв начин с подкрепата му. 

Така отново бизнесът и университетите  са оставени сами да си стиснат ръцете и да правят, колкото им стигат силите и парите, нещо за развитие на иновативно мислене и създаване на квалифицирани специалисти, които са едно от най-конвертируемите .  


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари


10 Maya Davidova 06.11.2013 | 16:26
Облачните услуги носят много предимства. Пазиш си важната информация в облака и така няма опасност тя да се загуби ако нещо стане с компютъра ти -да се развали или да го хакнат.
9 wild child 06.11.2013 | 16:24
Трябва да се наливат пари в новации и подобряването на научната развойна дейност. Такива инвестиции винаги се възвръщат. е, не веднага, нужно е време, но си заслужава.
8 Лили Йовова 06.11.2013 | 16:23
"В университета са създали уникална телеметрична система за следене на високорискови пациенти. Чрез нея може от разстояние да се следят хора и да се получават данни от електрокардиограф." - брей това е хай-тек ама на много високо ниво. Определено се впечатлих.
7 wild child 06.11.2013 | 16:23
Има много хляб в облачните услуги, както и всякаква дейност свързана по един или друг начин в ИТ бранша. Който има образование и най-вече опит в областта на програмирането значи може да бъде спокоен че не гог рози опасност да остане без работа, не и близките години.
6 Лили Йовова 06.11.2013 | 16:20
Независимо дали е криза или в IT сектора винаги ще се търсят кадри, поне така ги виждам аз нещата в близките десет години.
5 Kalina Vicheva 06.11.2013 | 13:05
"квалификацията на учителите, която като цяло не отговаря на нуждите на обществото и на бизнеса." - за това съм напълно съгласна, повечето от тях са по-некомпетентни и от самите ученици и просто няма какво да им дадат. Това в някои случаи се отнася и за университетските преподаватели. Има нужда от повече курсове за преквалификация, повече обучения, но не фиктивни, а реални, и не на последно място повече млади специалисти, които са по-мотивирани да работят в час са с новостите и са по-склонни да се усъвършенстват.
4 Пипа Мидълтънова 06.11.2013 | 10:57
Жалко, че само родните университети остават доста пасивни и продължават да бълват огромни количества кадри, които няма къде да се реализират, за сметка на тези, за които има истински глад.
3 Софи Марсо 06.11.2013 | 10:28
"Очерталата се тенденция за глад за специалисти в интернет услугите няма да бъде преодоляна в скоро време нито у нас, нито в Европа. Но, за разлика от други държави в ЕС, които полагат целенасочени усилия за привличане на квалифицирани специалисти и обучаване на местни, държавата у нас формално нареди IT сектора сред приоритетите си в различни стратегии и планове, но реално не се ангажира по никакъв начин с подкрепата му. " - Защото държавата Я НЯМА. Вие не разбрахте ли? Това, което се прави на държава там в НС, са някакви клоуни и палячовци, които ежедневно си устройват пир и представления за най-заблудените души. Няма как да искаме нещо от държавата, след като нея отдавна я няма.
2 Бони бон 06.11.2013 | 10:27
" Идеята е хората да могат по-добре да се включат в разработването на даден продукт или услуга, които да целят определена полза за тях. Сега често се случва да има гениални идеи за разработки, но те да нямат никакво практическо приложение, припомниха специалистите." - Много напредничево звучи. Да видим дали ще се случи.
1 Lady Blossom 06.11.2013 | 10:11
Факт. На курса, който ходя по графичен дизайн точно за това си говорехме - че бъдещето е свързано с новите витуални облаци и с начина на споделяне и боравене с информация и програми. Няма да го има вече това сваляне на неща, като по този начин няма да има харески атаки толкова много.

ТВ програма

Кино

 • Сега Говори сега следобеден блок
 • 20:00 По света и у нас
 • 20:30 След новините
 • 20:45 Спортни новини
 • 21:00 Събота вечер с БНТ
 • 22:00 Моят плейлист
 • 23:00 По света и у нас
 • 23:15 Студио Х: Анаклето, тайният агент...
 • Сега bTV Репортерите - поредица за...
 • 20:00 "Бързи и яростни 6" - екшън, трилър...
 • 22:30 "Самоличността на Борн" - екшън,...
 • 00:50 "Като на кино" - предаване за кино
 • 01:00 "Омъжи се за мен, пич" - комедия...
 • 02:40 "НепознатиТЕ" - документална...
 • 03:10 "Бригада Нов дом" /п./ - социален...
 • 04:30 "Богатствата на България" /п./
 • Сега Темата на NOVA
 • 20:00 "Грозната истина" - с уч. на Катрин...
 • 22:00 "Внедрени в час" - с уч. на Чанинг...
 • 00:00 "Нощта на майките" - с уч. на Сара...
 • 01:50 "Хъни 2" - с уч. Катерина Греъм,...
 • 03:40 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,...
 • 04:40 "Босът на бисквитките" - с уч. на...
 • 06:00 "Иконостас"

Наши Партньори

7sport.net
Betindex.net

Анкета