Проверяват газовите уредби на колите с общия преглед

Това гласят промените, които правителството прие в три наредби за съоръженията

по статията работи: Кремена Бедерева | 07.12.2011 | 18:20

Отпада отделният режим за периодичен контрол на автомобилните газови уредби, който ще остане само част от общия периодичен контрол върху пътните превозни средства и техните компоненти, с което значително ще се облекчат и ползвателите на такива уредби.

Това гласят промените, които правителството прие в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

В трите наредби се предвижда да се отменят разпоредбите, съдържащи изисквания към устройството и правила за последващия контрол върху автомобилните газови уредби, работещи с природен газ или втечнени въглеводородни газове, съобщават от Министерски съвет.

Разпоредбите, които се отменят, третират автомобилните газови уредби като самостоятелно и независимо от автомобила съоръжение. Те са създадени преди присъединяването на България към Европейския съюз и в настоящия момент са в противоречие с нормите на хармонизираното европейско право.

Промените в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане се налагат от приетата нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, транспонираща Директива 2010/35/ЕС.

С нея се предвиждат различни от досега действащите правила и органи, извършващи периодичните прегледи и проверки на транспортируемото оборудване под налягане, което е част от по-общата категория "съоръжения под налягане”.

Периодичните прегледи и проверки на транспортируемото оборудване под налягане ще се извършват само от нотифицирани органи, т. е., от лица, получили разрешение от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Измененията в Постановлението по отношение на автомобилните газови уредби влизат в сила от 1 декември 2012 г., а по отношение на транспортируемото оборудване под налягане – след обнародването му в "Държавен вестник”.

iNews припомня, че досега водачите на автомобили с газови уредби трябваше да извършват технически преглед отделно от задължителния годишен технически преглед на колата. Това на практика означава, че всеки собственик на автомобил трябва първо да извърши техническия преглед, а след това - и този на самата газова уредба на автомобила.

След това колата се маркира със стикер на задното стъкло. Бензиностанциите също са задължени да изискват от водачите документ за технически преглед на газовата уредба на автомобила. Ако водачът няма такъв, служителите на бензиностанциите могат да откажат да го обслужат.

Годишен технически преглед на автомобил се извършва, като всяко МПС се представя на годишен технически преглед през месеца в знака за периодичен преглед от предходната година. Нови леки автомобили се представят на годишен технически преглед на третата и петата от първоначалната им регистрация, след което задължително всяка година. Леки таксиметрови автомобили се представят на годишен технически преглед на всеки 6 месеца.

Техническият преглед на автомобилни газови уредби (LPG) пък се състои от външен преглед на бутилката - преглед на външното състояние на бутилката за наличие на деформации, подутини, пукнатини, видими с невъоръжено око, корозия и други неизправности или други дефекти, застрашаващи целостта на резервоара и намаляващи дебелината на стената му; дали начина на закрепване на бутилката на АГУ към автомобила; дали отговаря на инструкцията за монтаж; стабилността на закрепване на бутилката към автомобила и състоянието на газопредпазното устройство върху нея и др.

Също така се проверява и изправността на електрическите връзки на електромагнитните вентили, редуктор-изпарителя, командния ключ и предпазителя с електроинсталацията на автомобила; визуално се проверява за наличие на нарушена изолация и други механични повреди. Най-малко веднъж на 5 години пък се проверява и изпитва якостта на резервоара и на плътност на останалите елементи.


Добави коментар
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.

Коментари


6 Самуил Иванов 07.05.2014 | 10:08
Христо Ганчев.. Ти кола имаш ли??? Ако да, явно си баровец и караш на заводското и гориво. Много хора обаче не могат да си го позволят и ползват алтернативата. Това което написа е простотия. Да се дават по 160лв на година за тех. преглед на автомобила и газовото.. пфф ретард! По-умните от теб са го преценили! Ако не ти изнася..завъртай!
5 Павлина Митева 29.01.2012 | 16:36
Казвам се Захари Митев тел. 0877497849 специалист по Безразрушителен Контрол извьршвам Ултразвукова Дефектоскопия и Ултразвукова Дебелометрия на метални сьдове всички видове Автогазови бутилки. Притежавам сертификат за Дефектоскопист 2ро ниво сьгласно бдс 13590 Извьршвам проверка на газова бутилка на място както е пьлна с газ,издавм протокол и поста вям печат за качество. Проверката важи 3 години. Които желае може да се вьзползва от моета услуга. Притежавам сертифицирани измервателни уреди за предлаганата от мен деиност. Всички автогазови бутилки на 3 години трябва да бьдат приверявани от квалифицирани дефектоскописти по желание на притежателите им.
4 Милен Иванов 12.12.2011 | 11:55
как маже съд под налягане да е част от автомобила , това не е джанта нито шарнир ,да почнат да гърмят по пътя ли искате та да прави кой що не му е работа
3 АГУ Сервиз 11.12.2011 | 23:05
Какво ще струва хаосът с автомобилните газови уредби (АГУ)? Уважаеми министри, уважаеми медии, смятам, че премахването на годишните технически прегледи на АГУ е грешка и хората (инженерите), които са съветвали Министерския съвет, са дали доста невярна информация, за да се предложи и вземе такова решение. В случая някоя институция абдикира от отговорност и прехвърля отговорностите си на друга институция, пък било то и некомпетентна. В Директива 2010/35/ЕС никъде не се споменава закриване на контрола на АГУ, напротив засиления контрол няма да пречи и не е в противоречие с нормите на хармонизираното европейско право. Уважаеми потребители, освен че ще има непредвидими последици, прегледът на АГУ в техническите пунктове за годишни технически прегледи на МПС ще бъде формален за АГУ, тъй като от 07.12.2011г. до 01.01.2012г. е много кратко времето и няма как да се обучат и назначат компетентни специалисти за АГУ, и това ще бъде в продължение на месеци поне, докато ДАИ въведе и хармонизира проблема – видеокамерите, които се поставят в пунктовете за ГТП на МПС, изобщо няма да решат проблемите с прегледа на АГУ. Проверката на газовите уредби е трудоемка и изисква време. Ако бутилката е използвана 5 години се прави задължителна хидравлична проба и това се прави за сигурността на пътниците в МПС и околните. В същност и пренасянето (транспортирането) на туристическа или битова бутилка за пропан-бутан в багажник на МПС само по себе си представлява опасност, както за транспортиращия, така и за околните. Но и за това никой, ама никой от държавните институции не се интересува, камо ли да вземе мерки за безопасност. Така че твърдението, че автомобилната газова бутилка е част от МПС е не само несериозно, но и много опасно. Специалистите, които твърдят това са технически неграмотни. Има много да се говори за проблема, но „за каквото и да си говорим става въпрос за пари”. Какво имам предвид: по закон всеки инспектор по технически надзор и отговорник по качеството трябва да бъде назначен в пункта за специализиран технически надзор на АГУ със задължителен праг на осигурителен доход около 670 лв. От направените приблизителни изчисления се получава следната ситуация: Осигурителен доход - 670лв. Осигуровки НОИ - 157лв. Здравни осигуровки - 53лв. данък 10 % - 31лв. Общо за 1 месец - 241лв. (посочените по-горе суми са приблизителни) За една година за всеки инспектор би трябвало да се внесе в държавния бюджет 2880 лв. В България са регистрирани около 800 пункта (може и да са повече) за специализиран технически надзор на АГУ. От което се получава 800 x 2800 = 2304000 лв. Като във всеки пункт трябва да има минимум двама инспектори, което прави 4608000 лв. загуби на държавата от закриването на тези пунктове. В последствие поне половината от тези инспектори ще отидат да се регистрират в бюрата по труда, като ще получават % от фонд Безработица върху това, от което да се осигурявали (в случая около 350лв. на човек). Това ще рече: 350 x 800 x 12 = 3360000 лв. Като се съберат двете суми - от това, което трябва да даде държавата и това, което няма да вземе след съкращенията на инспекторите - се получава 7968000лв. – това са загуби за държавния бюджет за една година. Ако това, което показвам по-горе не се е реализирало, за това би трябвало да се търси вината в хората, които са дали съвет на Министерския съвет за целия този хаос, защото не са проконтролирали това, което е тяхно задължение, както и на други държавни институции, които да следят спазват ли се правилата и законите в страната. Предложението за решаване на проблема е: да се даде срок на лицензираните пунктове за преглед на АГУ да се приведат в ред според досегашните изисквания – технически и финансови; Министерски съвет да реши дали такива специалисти ще са в полза на обществото и държавата; да се назначат хора в Държавната агенция за метрология и технически надзор, които реално ще си вършат работата, а не да се чудят как да прехвърлят отговорностите си на други институции – в случая на Министерството на транспорта, защото на тези хора явно им е по-добре да получават държавна заплата, а проблемите друг да ги решава. И още нещо – вече всеки, който може и който не може ще започне да монтира АГУ, след като никъде няма да се подписва, че носи отговорност за монтажа на тази газова уредба, и всички автомобилни газови бутилки, които са в пунктовете за скрап след бракуване на автомобилите, ще могат бъдат отново монтирани, независимо, че вече са негодни за това. С уважение от: един вече бивш инспектор по технически надзор на АГУ
2 Hristo Ganchev 08.12.2011 | 12:06
Това трябваше да го въведат, още навремето като навлязоха автомобилите от Запад и започнаха масово да им слагат газ за да спестят пари. Само че веднъж годишно ми се струва крайно малко. Според мен проверката трябва да е поне на 3 месеца.
1 V D 07.12.2011 | 19:35
Значи и те ще бъдат толкова изрядни колкото колите. Може някой да си мисли, че вече не се минава преглед по заобиколния път, но нека не си кривим душите.

ТВ програма

Кино

 • Сега И България е една голяма грешка...
 • 15:30 Сватбеният танц игрален филм...
 • 17:00 Вечната музика /п/
 • 17:30 Моят плейлист Юлия Спиридонова /п/
 • 18:30 Извън играта Орлин Горанов /п/
 • 19:00 Дивия Франк в Австралия...
 • 19:50 България от край до край: Разкази...
 • 20:00 По света и у нас
 • Сега "Без граници" - комедия, романтичен...
 • 15:00 "Аламинет" - скеч шоу
 • 15:30 bTV Ваканция: "Ледена епоха 2:...
 • 17:10 "Сърцето на дракона: Силата на...
 • 19:00 bTV Новините - централна емисия
 • 19:30 bTV Репортерите /п./ - поредица за...
 • 20:00 Мегахит: "Нощ в музея: Битката за...
 • 22:00 Мегахит: "Мумията се завръща" -...
 • Сега "Кофти прическа" - с уч. на...
 • 15:00 "Мечтател" - с уч. на Кърт Ръсел,...
 • 17:00 "Съдби на кръстопът" - предаване на...
 • 18:00 "Ничия земя" - предаване
 • 19:00 Новините на NOVA - централна емисия
 • 19:20 Темата на NOVA
 • 20:00 "Непобедимите 2" - с уч. на Брус...
 • 22:00 "Пърл Харбър" - с уч. на Бен Афлек,...
Пръст от цяла България носят в търновскатата Църква "Св. Никола" от ВМРО Това ще стане по време на тържествената сесия на парламента утре в старопрестолния град

Анкета